• MA Siyaset Bilimi, Central European University (2016-2017), cum laude (onur öğrencisi)
  • MA Siyaset Çalışmaları, Istanbul Teknik Üniversitesi (2014-2016)1
  • BA Sosyoloji, Istanbul Üniversitesi  (2010-2014), cum laude (onur öğrencisi)
  • BA İktisat, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2004-2010)2

Akademik İlgi Alanları: Demokrasi ve demokratikleşme, popülizm, dağıtım/paylaşım adaleti, Türkiye siyaseti, siyaset felsefesi, din sosyolojisi, Sümer, Yahudilik ve İslam öğretileri ve tarihi.


  • Ekrem Vural ile Türk müziği ve ney eğitimi, 2005-2010.
  • Avrupa Konseyi’nin Youth Peace Ambassadors projesi, 2011-2013.

Besteci, ney ve gitar çalıcısı.

Yarı zamanlı/zevkine fotoğrafçı.


Hepsinden ötesi, Bayan KK’in başının belası.


Yarın bir gün Cumhurbaşkanı filan olurum da sorarsınız diye şimdiden koyuyorum diplomayı da:


Atatürk’ün dahi yerli ve milli olmadığını, yerli ve milli olmayanların da vatan haini olduğunu iddia edenlere göre, ayrıca ben bir vatan hainiymişim.

Footnotes

  1. Tüm dersleri verip tez aşamasına geldiğimde CEU’dan aldığım kabul nedeniyle ve Haziranda dersleri bitirmemi takiben tezimi Eylül ayında savunmam kabul edilmediğinden, tezin “bir senede yazılacak bir şey” olduğu iddiasından dolayı yarım kaldı.
  2. 6 senelik uzun bir maceradan sonra bırakmak zorunda kaldım.