Demokrasi Nedir?

Türkiye’de en yanlış anlaşılan kavramların başında demokrasi geliyor. Demokrasiyi sihirli bir değnek gibi görüyor, yapamayacağı işleri kendisinden bekliyoruz.

Sorumuzu cevaplayalım. 1942’de yayınlanan Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi kitabında Schumpeter demokrasinin minimal tanımını, özetle, barışçıl (kansız) bir şekilde yöneticilerin değiştirildiği sistem olarak tanımlar. Eski Amerikan başkanı Lincon’e göreyse demokrasi “halkın, halk tarafından, halk için yönetilmesidir”.

Demokrasinin tanımını yapan onlarca farklı akademisyen ve siyasetçi bulunsa da bu iki tanım diğerlerinin üstüne çıkıyor, çünkü

  1. Schumpter genelgeçer bir tanım koyuyor ve bir demokraside bulunup diğerinde bulunmayan veya demokrasinin temelinde yatmayan kavramlardan uzak duruyor.
  2. Lincoln, bir demokrasideki aktörlerin tümünü sıralıyor. Okumaya Devam Edin