Beklenen Büyük İstanbul Depremi Farkındalık Anketi Sonuçları

Raporun sonuçlarını buradan, OneDrive’dan PDF dosyası olarak indirebilirsiniz.

Burada sonuçları açıklanmakta olan çalışmanın amacı, İstanbulluların beklenen büyük depreme ne kadar hazır olduklarını anlamaya çalışmak ve depreme dair farkındalıklarını ölçmektir.

Çalışmanın örneklemi, İstanbul’da yaşamakta olan bireylerdir ve bu nedenle İstanbul dışında yaşayan kişilerin ankete verdiği yanıtlar değerlendirmeye alınmamıştır. Yine de kendilerine teşekkürü bir borç bildiğimi belirtmek isterim. Okumaya Devam Edin

Site Footer