Siyaset Nedir ve Neden Önemlidir?

Her insanın farklı doğruları, farklı çıkarları, farklı amaçları ve farklı araçları vardır. Birisi için vergi kaçırmak yanlışken başka birisi için vergi ödemek yanlıştır. Birisi başkaları üzerinden zenginleşmekten çekinmezken başka birisi çalışmayı gereksiz görür, başkalarının emeğini gasp etmekte bir sakınca görmez. Birisi kurtuluşu şeriatın gelmesinde görür, başka birisi sosyalist devrimde.

Yani hepimiz farklı şeyler isteriz. Farklı doğruları savunur, farklı açılardan olaylara bakarız. Bir şekilde beraber yaşamak zorunda kalan farklı insanların doğrularını çarpıştırdığı alan, siyaset alanıdır. Yani siyaset, farklı çıkarlara sahip kişi ve grupların, savaşı ve zorbalığı ilk değil son çare olarak görerek diğerlerini kendi doğrularına ikna etmek veya kendi doğrularını kabule zorbalıktan farklı araçlar ve yöntemlerle zorlamak için girişilen, gücü elde etmek için yapılan oyunlardır. Okumaya Devam Edin